PMD

Програми  розвитку управлінського персоналу (програми PMD- Program for management development) мають за мету дати слухачам знання та навички, необхідні сучасним управлінцям для  забезпечення досягнення стратегічних цілей компанії.

Програма PMD Pre-MBA орієнтована на керівників структурних підрозділів та окремих напрямків бізнесу великих компаній, власників малих та середніх підприємств, які відповідають за забезпечення ефективності функціонування бізнесу в цілому.

PMD «Управління змінами» - спільний проект Бізнес-школи МІМ-Київ та Adizes Graduate School (США). Її головною відмінністю є комплексний підхід до управління компанією на основі методології відомого гуру сучасного менеджменту Іцхака Адізеса.  Зміст програми включає курси, які не тільки інтегрують міжнародний досвід із управління змінами, але й надають знання та інструменти, актуальні для реалій українського бізнесу.

Програма PMD «Управління фінансами» орієнтована на менеджерів та керівників фінансових підрозділів, які зацікавлені в опануванні методами оцінки вартості компаній, прогнозування фінансового стану компаній, визначення ефективних джерел фінансування розвитку бізнесу тощо.

Програма PMD «Маркетинг» орієнтована на власників та керівників невеликих компаній, керівників маркетингових підрозділів, які відповідають за розробку та реалізацію маркетингової стратегії бізнесу

Програма PMD «Менеджмент+Лідерство» (M&L) орієнтована на менеджерів, які відповідають за розвиток організаційної структури та управління персоналом компанії.

Програма PMD «Управління ефективністю»  орієнтована на керівників підприємств, або великих операційних підрозділів; менеджерів, які відповідають за якість та/або операційну діяльність компаній, підприємців та власників підприємств, які зацікавлені вдосконалити нормальну, щоденну діяльність своїх підприємств, збільшити продуктивність праці та зменшити операційні витрати компанії та інших зацікавлених в саморозвитку осіб.