DBA

КАЛЕНДАР ПРОГРАМ МІМ-КИЇВ 

 

Детальну інформацію можна отримати за телефонами:

(044)

585-02-60

Доктор бізнес-адміністрування

Програма DBA (доктор бізнес-адміністрування) – принципово новий продукт бізнес-освіти на українському ринку, який є логічним продовженням програми МВА. Ступінь DBA – це найвищий визнаний у світі професійний ступінь еліти бізнесу.

Отримання ступеня DBA від МІМ-Київ є результатом успішного виконання спеціальної індивідуальної програми для тих керівників, які:

  • володіють значним управлінським досвідом;
  • здобули не лише вищу, але й бізнес-освіту;
  • формують стратегічні бізнес-рішення;
  • мають схильність до консалтингу у сфері управління бізнесом.
Програма DBA реалізується у модульному форматі й включає три етапи.

Перший етап – навчання за програмою Advanced Management International Studies (AMIS). Програма AMIS є спільним інтелектуальним продуктом професорів МІМ-Київ, керівників відомих міжнародних компаній, професорів провідних зарубіжних університетів та бізнес-шкіл. Лекційні модулі проводяться спільно українськими та зарубіжними професорами, керівниками та власниками відомих компаній.

Навчання на AMIS включає такі тематичні блоки:

  • аналіз;
  • маркетинг;
  • інновації;
  • стратегії.

Виконання усіх вимог програми AMIS є обов’язковою умовою переходу до другого етапу навчання.

Другий етап – вибір теми дисертаційного дослідження, ідентифікація об’єкта, затвердження плану дослідження, вибір та затвердження кандидатури українського та/або зарубіжного наукового керівника.

Третій етап – проведення досліджень, підготовка публікацій, написання дисертації та її захист на засіданні спеціальної ради, до складу якої входять авторитетні вітчизняні та зарубіжні експерти із теми роботи.

Випускники програми отримують ступінь DBA у разі успішного захисту дисертації або сертифікат МІМ-Київ.

 

Контактна особа: Бабій Людмила Григорівнаludmila@mim.kiev.ua, (044) 585-02-60

 

Брошура DBA

 

 

2010

Бізнес-школа започаткувала програму DВА

 Central and East European Management Development Association (CEEMAN)