Ірина Педь: «Першочерговою для фінансистів стає функція стратегічного фінансового планування»

16 вересня 2010 року

Про особливості нової програми МІМ-Київ PMD «Управління фінансами»

Бізнес-школа МІМ-Київ традиційно вважається на українському ринку бізнес-освіти не лише законодавцем стандартів галузі, але й найпотужнішою фінансовою школою, чия освіта у галузі фінансів відповідає найактуальнішим трендам і потребам бізнес-спільноти. Підтвердження того – нова програма розвитку управлінського персоналу (PMD) «Управління фінансами», про специфіку якої ми розмовляємо з директором програми, к.е.н., доцентом, викладачем МІМ-Київ Іриною Педь.

– Яку ідеологію покладено в основу нової програми?

– У сучасних умовах завдання фінансового менеджменту істотно ускладнилися. Останні дослідження Ernst&Young та PricewaterhouseCoopers виявили стійкий тренд до розширення повноважень фінансових менеджерів. Вони вже не зосереджені лише на підготовці фінансової звітності компанії й управлінні фінансовими показниками бізнесу, а ширше залучаються до управління діяльністю компанії. Першочерговою стає функція участі у визначенні стратегічних цілей і завдань бізнесу, стратегічного фінансового планування. Тому програма «Управління фінансами» спрямована насамперед на формування у слухачів цілісного бачення бізнесу як керованої фінансової системи, розвиток комплексного розуміння впливу тих чи інших управлінських рішень фінансового характеру на досягнення стратегічних цілей компанії.

– Таким чином, у понятті «управління фінансами» акцент робиться на управлінні?

– Цілком правильно. Вивчившись на програмі, фінансисти не тільки отримають серйозну професійну підготовку в галузі фінансового менеджменту, але й підвищать свою управлінську ефективність, збагатяться глибоким розумінням бізнесу, у них сформується вміння стратегічно мислити, здатність до бізнес-аналізу й прогнозування. У ході навчання ми зосередимося на розвитку в слухачів уміння приймати ефективні рішення й оперативно реагувати на проблеми поточної діяльності. Призначення програми «Управління фінансами» – професійний, управлінський і особистісний розвиток фахівців, які бажають опанувати весь спектр компетенцій, необхідних для успішного кар'єрного зростання у сфері фінансів. Для цього створюються всі умови, включаючи й неймовірно плідне середовище. Адже в аудиторії збираються люди зі схожим досвідом і професійним рівнем, а це дає змогу всебічно розглядати вузькоспеціалізовані проблеми і стимулює обмін досвідом.

– Реалії нашого бізнесу змінюються блискавично. Посткризова ситуація вимагає нових підходів. Чи враховані у програмі найактуальніші аспекти поточної фінансової ситуації?

– Звісно. Піл час розробки цієї програми було враховано багато чинників ведення сучасного бізнесу. Наприклад, дуже важливим і гострим питанням для розвитку бізнесу сьогодні є використання зовнішніх джерел фінансування. Проте надмірна залежність від зовнішніх запозичень створює нову проблему – загрозу рейдерства. Тому завдання фахівця з управління фінансами у цьому контексті – сформувати найоптимальнішу структуру капіталу, що убезпечить від недобросовісних дій з боку співвласників і кредиторів. У світлі кризових і посткризових реалій це питання надзвичайно актуальне, як і багато інших, яким ми приділимо увагу в ході навчання на програмі «Управління фінансами».

– Розкажіть докладніше про контент програми.

– Програма «Управління фінансами» складається з трьох блоків: «Управління бізнесом», «Фінансова ефективність бізнесу» і «Бізнес як керована система», тобто крок за кроком ми заглиблюємося в систему управління фінансами.

Мета першого блоку – дати уявлення про бізнес, організацію управління, ведення фінансів, про зовнішнє середовище ведення бізнесу – правове, податкове. У першому блоці роз'ясняється поняття бізнесу як керованої організації.

У другому блоці розглядається внутрішнє середовище. Якщо ми говоримо про управління фінансами, потрібне розуміння джерел фінансової інформації, зокрема, фінансової звітності та управлінського обліку. Ми не ставимо завдання просто підвищити кваліфікацію бухгалтера, а намагаємося дати слухачеві компетенцію, розвинути його здатність користуватися фінансовою інформацією для прийняття професійних управлінських рішень. Ми також формуємо розуміння того, де на підприємстві цю інформацію можна отримати і як її правильно інтерпретувати. Все це й слугує запорукою фінансової ефективності бізнесу, про яку йтиметься в другому блоці програми «Управління фінансами».

У третьому блоці ми також говоримо про бізнес як керовану фінансову систему, але вже детальніше розглядаємо цілі людини, яка працює у сфері управління фінансами, і способи їх досягнення. Поступово ми заглиблюємося в суть управління витратами компанії, у бюджетне управління компанією, управління активами та зобов'язаннями, у фінансування компанії, а також в управління портфельними інвестиціями.

– Бізнес-освіта – це навчання практикою. Які інструменти формування практичних компетенцій використовуються у програмі PMD «Управління фінансами»?

– Одним із інноваційних елементів програми, націлених на більш ефективний комплексний розвиток професійних компетенцій, є віртуальна ділова гра – комп'ютерна симуляція Managerial Finance Game. Слухачі об’єднуються в команди, кожна з яких управляє однієї з компаній-конкурентнів. Конкуруючи між собою, учасники мають на підставі отриманих у процесі навчання знань оперативно приймати рішення про оцінку фінансового стану компанії, управління витратами, джерела фінансування тощо. Успішність участі залежить не тільки від рівня професійних фінансових знань, але й від здатності ефективно працювати в команді, проявляти лідерські якості, мислити стратегічно. Таким чином, слухачі комплексно підвищують особисту управлінську ефективність.

– На кого орієнтована програма PMD «Управління фінансами»?

– Програма орієнтована на практиків – керівників фінансових і нефінансових підрозділів вищої та середньої ланки, співробітників бухгалтерських, фінансово-економічних, аналітичних та інших служб, відповідальних за прийняття рішень у сфері фінансів. Вона зацікавить і власників бізнесів, які відчувають потребу в більш професійному розумінні особливостей функціонування фінансових механізмів. Ми очікуємо побачити серед учасників програми захоплених своєю професією людей, які прагнуть подальшого кар'єрного зростання у сфері управління фінансами. Хотілося б наголосити ще на одному моменті: діяльність МІМ-Київ у фінансовій сфері не обмежується програмою «Управління фінансами» – так, наприклад, МІМ-Київ виступає партнером Щорічного форуму фінансових директорів. Ми хочемо не просто навчати фахівців у галузі фінансів, але й сприяти розбудові активної спільноти українських фінансистів.

Програма стартує у жовтні 2010 р. Докладніше про неї можна дізнатися на сайті МІМ-Київ та за тел. 585-02-68.

Сергій Теплов: «Виконувати свої функції, не маючи цілісного бачення бізнесу, – те саме, що складати пазл, не знаючи, яка зрештою має вийти картинка»

«Медична» МВА у МІМ-Київ дає відповідь на питання: як ефективно управляти медициною як бізнесом