Філософія

Філософія MIM-Київ — це партнерство бізнес-освіти, науки і бізнесу з метою посилення конкурентоспроможності українського бізнесу та України.

Місія МІМ-Київ полягає у послідовному створенні критичної маси відповідальних лідерів бізнесу – рушійної сили конкурентоспроможності України в глобальній економіці знань.

Сьогодні головними пріоритетами Інституту є

  1. Формування портфелю послуг, що задовольняє сучасні потреби бізнесу.
  2. Формування і розвиток корпоративної мережі «Партнерство заради конкурентоспроможності підприємств».
  3. Розвиток міжнародних зв’язків.
  4. Взаємозбагачуючий діалог із талановитою спільнотою випускників.