Про інститут

Що таке навчання у бізнес-школі?

Найменше це набуття формальних знань — жодна бізнес-школа не спроможна нікого навчити, й тим більше — до чогось змусити. Вона може тільки дати знання. Вона може сформувати системне бачення власного бізнесу, виступити каталізатором нового мислення і нових стратегій розвитку. Вона може бути тим майданчиком, де інтенсивно акумулюється колективний досвід, виникають нові підходи до ведення бізнесу, започатковуються нові контакти.

Феномен бізнес-освіти полягає ще й у тому, що вона пропонує кожному середовище однодумців, коло активних і успішних людей, що відчувають нові виклики часу і прагнуть особистісного розвитку. Ця співдружність однодумців створює креативне середовище, де виникають оригінальні ідеї, обираються і випробовуються механізми їх ефективної реалізації.

У бізнес-школі формується мережа партнерства між бізнесом і навчальним закладом, що стає платформою для обговорення і випробування нових бізнес-стратегій, використання ефективних інструментів для підвищення рівня конкурентоспроможності бізнесу.

Стимулювання різноманітних партнерств і перехресних зв’язків здійснюється у МІМ-Київ у спільноті випускників, яких на сьогодні понад 1500 тільки за програмою МВА. Багато з них очолюють сьогодні найбільш відомі вітчизняні та міжнародні компанії.

Формування системного бачення бізнесу і стратегій його розвитку, механізмів та інструментів для ефективної реалізації основних цілей компанії — це той гарантований результат навчання у МІМ-Київ, який є, по суті, викликом традиційній організаційній культурі бізнесу. Програма МВА у МІМ-Київ базується на філософії та методології конкурентоспроможності, що охоплює весь період навчання. Ми думаємо разом із українським бізнесом, як виходити на нові ринки із новими ідеями, на новий рівень бізнесу. І ми орієнтуємося на тих, хто відчуває і розуміє ці новітні тенденції.

МІМ-Київ, як науково-практична школа бізнесу, формує нове бачення цивілізованого розвитку вітчизняного підприємництва, його інтеграції у світову економіку. Ми працюємо на випередження, коли говоримо, що ефективність нашого бізнесу вимірюється не тільки за фінансовими результатами, але й дедалі більше — за впливом на стан суспільства, його соціальне й екологічне середовище. Свідченням цього є практика застосування принципів соціально відповідального бізнесу — глобальної ініціативи ООН. Вже в недалекому майбутньому без їх дотримання неможливо буде забезпечити зростання якісних результатів як окремого підприємства, так і країни в цілому.